Vad är sexmissbruk?

Sexmissbruk är lite speciellt eftersom det är normalt för friska personer att vilja ha sex. Det skiljer sig därmed från andra beroende som till exempel spelmissbruk och drogmissbruk.

Friska personer kan ju ha ett fullgott liv utan att spela eller ta droger medan en brist på ett intresse för sex tvärtom kan tyda på ett medicinskt problem.

Sex är alltså något som är bra för oss. Det kan däremot användas som en metod att dämpa ångest och för att hantera svåra känslor.

En person kan använda sex på samma sätt som en alkoholist använder alkohol. Det är då man kan tala om ett sexmissbruk. Den beroende hjärnan producerar intensiva biokemiska belöningar efter att missbrukaren ägnat sig åt sitt missbruksbeteende.

Liksom vid många andra beroenden så kommer sexmissbrukaren oftast från en icke tillfredsställande uppväxt.

Man använder sex för att dämpa en inre oro, rastlöshet och smärta. Efteråt känner man skam och ånger. Många har en oförmåga att fungera och vara närvarande i en riktig relation.

Känslan av hopplöshet är oftast stor hos de här individerna och det är inte ovanligt att självmordstankar förekommer.

Sexmissbruk handlar om konsekvenserna av ens sexuella beteende. Inte att man är intresserad av sex eller ägnar sig åt det mycket. Det kan vara helt normalt. Men, när man använder sex för att få kickar för att därmed slippa hantera andra känslor, det är då problemen börjar.

Man undviker att ta itu med andra delar av sig själv och livet blir obalanserat. Den intimitet som kommer från nära relationer undviker man effektivt genom att hänge sig åt ett sexuellt beteende som har jakt och objektifiering som en del av sitt uttryck.

Men även en person som har en fast partner kan vara sexberoende. Typiskt är dock att personen ifråga isolerar sig i den intensiva upplevelsen av sexualiteten istället för att dela den.

Det finns ett tvångsmoment i ett sexmissbruk. Sexmissbrukaren ägnar sig åt sexuella handlingar på ett tvångsmässigt sätt. Det kan handla om onani, porrkonsumtion, fixering vid en annan människa, fixering vid förförelse, jakt på nya partners som går över styr.

 Man brukar dela in missbruket i tre nivåer.

  1. Tvångsmässig upptagenhet vid sexualiteten. Mycket tid går åt till att leva ut och planera inför sexuell aktivitet. Porrkonsumtion, tvångsmässig flirt.
  2. Ständig jakt på nya partners och erövringar. Kan handla om kontaktsidor på internet såväl som krogen.
  3. Allvarligaste nivån. Går över gränsen till att begå sexuella icke önskvärda handlingar såsom våldtäkt.

Under 2013 erbjuder vi gratis telefonrådgivning.

Ring 08-124 497 56 för gratis rådgivning så kan vi berätta mer.

 

 

Web Statistics