Det kan vara svårt att själv diagnostisera om ens partner är en sexuell missbrukare och i vilken utsträckning det handlar om sexuell tvångsmässighet eller missbruk och vilken typ av beroende det egentligen handlar om. Det kan vara svårt att bestämma om ett  beteende över tid har utvecklats till ett mer flagrant och potentiellt allvarligt beteende.

Om du misstänker att din partner har ett sexmissbruk som känns störande för dig  eller för er familj och när du får en känsla av att du inte mår helt bra eller att allt inte står rät till, så kan du förstås också tala med oss och få stöd med hur du kan hantera det.

Utan behandling och terapi kommer situationen bara bli värre.

 

Ring 08-124 497 56 för gratis rådgivning så kan vi berätta mer om vad och hur du kan göra.