Det är alltid lika besvärande att se när sexmissbrukare får återfall efter en lång tids rehabilitering. Återfall är väldigt vanligt och hela förfarandet liknar en drogmissbrukares.
En drog?

Termen sexmissbrukare är omfattande och innebär att en person överkonsumerar sex på olika sätt. Sex och porr blir ett aktivt inslag i personens vardag och kan motverka denne i värsta fall från att ha ett normalt och fungerande liv.

Även om personen konsumerar det i mindre skala så tenderar det fortfarande att bli en viktig del i dennes liv. Att fastna i sexmissbruk går faktiskt att likställa med andra former av beroende eller missbruk exempelvis alkohol, spel eller droger.

De psykologiska och fysiska processerna i hjärnan följer nämligen liknande eller samma mönster som när man spelar på exempelvis ett nätcasino. I ett försök att sätta sexberoendet i ett sammanhang så brukar man likna det vid ett förhållande.

Varför? När man är beroende ändrar man sin omgivning för att kunna möjliggöra för sitt beroende. Det är någonting som är närvarande hela tiden och som missbrukaren värnar om.
Människans förhållande till porr sträcker sig tillbaka tusentals år.

Men under de senaste hundra åren har den genomgått en stor förändring, främst vad gäller tillgängligheten. Idag är porr och sex endast ett klick ifrån ens dator. Detta har ökat benägenheten för människor falla in i just denna typ av beroende.

Att släppa taget om sexmissbruk

Första steget är att se sitt beroende som ett förhållande. Det andra är att på olika sätt avsluta det. Och det är där svårigheten ligger. Just med sexmissbruk så är det ett tvåeggat svärd. De som faller in i missbruket vet ofta att missbruket strider mot deras egna värderingar (och samtidigt ger upphov till skuldkänslor) men samtidigt så skapas även ett starkt behov av det.

Beroendet fyller en viktig funktion att släppa lös stress och att kontrollera ens känslor. Den känsla av eufori som personen känner vid det tillfälle han eller hon tar sin ”drog” uppmuntrar till att fortsätta.
Klienter som numera genomgår behandling för sitt sexmissbruk konfronterar ofta detta genom att skriva ett avskedsbrev.

Ett sätt att ”göra slut”, precis som med en flick- eller pojkvän. I detta brev bekräftar denne i korthet vad man har upplevt och att förhållandet var viktigt men att det är dags att gå vidare. Självklart är det jobbigt att gå igenom en separation av något slag. Detta gäller även missbruket, vare sig det handlar om spontana möten med prostituerade, online-porr eller andra fetischer som tagit över ens liv.

Ibland har missbrukarna haft en traumatisk uppväxt med förluster eller personliga motgångar. Att falla in i ett sexmissbruk är därför ganska logiskt och en enkel genväg för att fylla tomrummet som lämnats. I många familjer är sex och intimitet någonting som förtryckts eller motarbetats och istället lämnat rum för överdrivna fantasier och sexuella begär.

Sexuella kontakter är ofta ett sätt att få en quick fix, ett snabbt sätt att tillfredsställa dessa inre begär. Det ovanstående behöver förstås inte vara fallet för alla människor eftersom så många människor finner njutning med att titta på porr eller att ägna sig åt sex. Men det som man måste analysera, hos sig själv och klienten, är när och om denna hårfina gräns passerats. Övergången från vanligt förfarande till beroende.

Det som alkoholister och drogmissbrukare gör är att först erkänna att de är beroende. Hur mycket kretsar ens vardag kring ”drogen”? Om man omorganiserar sin vardag så pass mycket att man exempelvis väljer att ägna sig att sitt beroende istället för sina vänner, sin partner eller sitt jobb, då kanske man bör ta sig en funderare.

Många som är spelberoende kan sitta uppe en hel natt och spela nätpoker eller köra på enarmade banditer – och trots att de förlorar pengar eller presterar dåligt på sitt jobb så forsätter de tills de når botten.

Svårt att ta sig ur sexmissbruk?

Förnekelsestadiet är ett viktigt inslag även när man bearbetar sexmissbruk. Detta kan även följas av ilska, förhandling och depression. Även när man bestämt sig för att ge upp sitt missbruk så händer det ofta att man hittar ursäkter för att påbörja det igen. Exempelvis kan det vara att man inte riktigt fullföljer sina åtaganden fullt ut. Det kanske dröjer ett bra tag innan man blockerar (alla) porrsajterna på sin dator eller avslutar sina besök hos prostituerade.

En annan utmaning som möter den som blir behandlad är vid förhandlingsstadiet då klienten kan börja ställa krav. Personen är under uppfattningen att Om han eller hon får vissa krav uppfyllda, endast då kan denne sluta med sitt beroende. Det kluriga med detta stadium är att den som behandlas ofta vill ha något i utbyte för att ha lagt sitt beroende åt sida, ”Om jag bara följer ditt program? Hjälper det mig då att sluta helt?”.

Men det inte alltid så lätt och processen kräver tålamod. Bara för att man går på möten och terapi men gör det halvhjärtat så kan det uppstå problem. I vissa fall sätter de på sig en offerkofta och intalar sig att beroendet inte ligger i deras händer utan man väntar på ett tecken eller att ”någon” ska fylla tomrummet som lämnats efter att ha gett upp beroendet. Tyvärr är det ofta här som många återgår till sitt tidigare mönster.

Depression är också vanligt när förlusten av beroendet blir för överväldigande. Att ändra hela ens beteendemönster kan förstås ge upphov till ensamhet och humörsvängningar när man återgår till sin vardag. Depressionen bör behandlas så fort som möjligt och det är viktigt att vid ett tidigt stadium identifiera varningstecken, om det skulle vara fallet.

När personen efter en tid märker att man faktiskt kan leva ett gott liv och känna den glädje och tillfredsställelse som man gjorde under sina stunder av missbruk – fyllt med andra aktiviteter istället, så kan det bli en framgångssaga.

Ring 08-124 497 56 för Terapi eller Gratis Rådgivning