Målet för en person som hänger sig åt fantasisex är den ultimata sexuella fantasin, inte egentligen att förverkliga fantasin så här är det inte den faktiska fysiska akten som är själva målet. Personen som ägnar sig åt fantasisex föredrar ofta fantasin framför verkligheten.

Denna person ägnar stor del av sin tid åt sexuella fantasier och söker hela tiden efter möjligheter att objektifierar människor den möter och sexualiserar situationer för att skapa sexuell stämning. Fantasierna kan vara väldigt varierande till sin natur eller röra ett återkommande tema.

Även om fantasierna kan involverar en kärlekspartner ur verkliga livet är det vanligare att fantasierna är fria från närhet och äkta intimicitet. På det sättet utgör fantasierna en verklighetsflykt. Fantasierna kan vara väldigt intensiva och ofta hindra personen att utveckla äkta värme eller kärlek till det sexuella objektet.

exuella fantasier är något alla människor har vilket är sunt och helt normalt men när det tar upp stor del av personens vakna tid och blir till ett hinder i vardagen övergår fantasierna till att vara ett problem. Personens tvångsmässiga vana att sexualisera människor och sin omgivning kan också utgöra ett hinder för denne att bemöta människor på ett naturligt sätt.

När fantasisex har utvecklats till ett beroende har personen blivit besatt av fantasierna och ägnar sig även åt att förhöja den sexuella upplevelsen genom onani, laddade möten och sexualiserade miljöer.

Vanligast inom denna genre av sexmissbruk är att personen sällan gör verklighet av sina planer utan att det stannar vid fantasier, om fantasierna inbegriper andra personer. Det kan dock förekomma att personen förföljer personen som för tillfället är det sexuella objektet.

Vanligen förekommande destruktiva utageranden som ingår i kategorin fantasisex är cybersex, telefonsex, sexuella fantasier och onani, porr via film, tidningar och internet.
Det kan också röra sig om tvångsmässiga fantasier med innehåll som går emot personens moraliska och etiska värderingar och på så sätt skapa lidande i form av känslor av skuld och skam.

Fantasierna är ofta extrema till sin natur och kan skapa orealistiska förväntningar och förhållningssätt inför sex och sexuella objekt i verkliga livet. Fantasisex är den vanligaste förekommande typen av sexmissbruk bland män och är lika vanligt förekommande i alla åldrar från puberteten och uppåt.

Några av de anledningar till att fantasisex är så vanligt förekommande kan vara att det är så lättillgängligt och man slipper risken för att bli avvisad.

 

Ring 08-124 497 56 för gratis rådgivning så kan vi berätta mer om vad och hur du kan göra.