Personer som har den här typen av problematik är på ständig jakt efter personer att förföra och erövra. Mycket tid och energi går åt att få den andre personens uppmärksamhet och bekräftelse.

När detta sker sätts kroppens belöningssystem igång och hjärnan utsöndrar lyckohormoner. Effekten av lyckohormoner i kroppen är så stark att det kan liknas vid ett amfetaminrus och kan därför på samma sätt också leda till ett beroende.

När den beroendes mål är nått, jakten är över, avtar också upphetsningen och intresset för objektet.

Personer som lider av denna typ av problematik upplever ofta sig själva eller upplevs av omgivningen som en person som ofta och lätt blir förälskad, hoppar från en relation till en annan eller har svårt för att vara trogen mot sin partner om personen befinner sig i en relation.

Både män och kvinnor med den här typen av störningen kan upplevas som väldigt flirtiga till sin natur, oavsett om de är i en relation eller inte och kan ha ett gränsöverskridande beteende mot t ex vänners och syskons partners.

Personen behöver inte ha ett för sig själv uttalat mål att inleda en fysisk relation med objektet utan tillfredsställelsen kan likväl uppnås vid att ha väckt objektets intresse och på så sätt få den andres bekräftelse.

Den här typen av missbruk behöver inte alltid sluta med sexuellt umgänge men utvecklas i många fall till det.

Till den här kategorin av sexmissbrukare hör t ex kvinnan vars väninnor inte vill presentera sina män för henne av rädsla för att hon ska försöka förföra dem, och mannen som ständigt har nya sexuella partners som han kan ha ägnat mycket tid och ansträngning för att få intresserade av honom men när han väl har erövrat dem tappar intresset för dem helt och börjar omedelbart se sig om efter ett nytt objekt.

Eftersom beroendet kretsar kring att erövra innebär det att den här typen av sexmissbrukare sällan går in i djupare relationer. Det finns sällan någon äkta tillgivenhet eller andra varmare känslor för objektet hos den beroende även om den beroende själv för stunden kan vara övertygad om att så är fallet.

Förhållningssättet som den beroende personen har gentemot objektet är att snarare se henne eller honom som just en erövring och även om personen visar mycket intresse och lägger ned mycket tid vid objektet finns det mycket litet intresse för objektet som person utan intresset handlar snarare om hur objektet kan bidra till att skänka emotionell och fysisk tillfredsställelse hos den beroende.

Den upphetsning personer med den här typen av problematik upplever kan också ha en maktfunktion och kan då ta uttryck i sexuellt ofredande eller att personen har flera relationer/familjer samtidigt.

För att få objektet dit den beroende vill kan personen använda sig av manipulation, övertalning eller charm. Känslan av att ha lyckats med sin erövring ger den beroende även en känsla av makt vilket för många med den här typen av sexmissbruk är en av de största drivkrafterna.  Personer med den här typen av problematik lägger ofta stor tid och mycket energi åt sitt utseende och sin kropp och är mycket måna och medvetna om hur de tar sig ut i andras ögon.

Ring 08-124 497 56 för terapi eller gratis rådgivning.