Många personer med sexmissbruk har ADHD. Detta upptäckte Dr Rory Reid, forskare på UCLA, i samband med en studie gjord med män som behandlades för sexmissbruk mellan 2007 och 2011. Hela 23 procent av männen som behandlades uppfyllde kriterierna för ADHD.

Han fann även att ADHD tenderar att påverka självbilden negativt, vilket gör att personen redan som ung försöker självmedicinera med till exempel droger eller sex. Det är alltså en låg självbild snarare än hyperaktivitet som är den drivande faktorn för sexmissbruk.  Denna förklaring styrker Dr Reid med att 11-35 procent av personer med kemiskt beroende eller spelmissbruk också har ADHD.

Posttraumatiska symptom eller ADHD?

En utmaning vid utredning av orsakerna till sexmissbruk är att det finns likheter mellan posttraumatiska symtom och ADHD. Personer med en traumatisk bakgrund kan tappa fokus eller bli paralyserade på grund av en automatisk rädsla i vissa situationer till följd av någonting som hänt tidigare i livet, till exempel hot eller övergrepp.

Det är inte ovanligt att sexmissbrukare har växt upp i dysfunktionella familjer och har upplevt trauman bundna till föräldrar eller vårdnadshavare. I dessa fall är det traumatiska reaktioner snarare än verklig ADHD som är orsaken till missbruket och de kan därför få en felaktigt ställd ADHD-diagnos.

Dr Reid rapporterade även 2004 att 67 procent av sexmissbrukare subjektivt upplever att de har ADHD, även om de inte bedöms uppfylla kriterierna det. Vilket ytterligare stöder tesen om att det kan var ett posttraumatiskt syndrom som ligger bakom missbruket. Den svåra frågan är då vilket som utlöste den låga självkänslan. Trauma eller ADHD?

Ring 08-124 497 56 för terapi eller gratis rådgivning.