Sexmissbrukare är ofta djupt ensamma. De kan vara aktiva och sociala; de har i de flesta fall vänner. Men när det gäller djupare känslomässiga band till en partner, tenderar de att dra sig undan. Ensamheten är naturligtvis självpåtagen.

Sexmissbrukare är inte missbrukare på grund av att de inte har någon älskare. Deras sexxmissbruk och deras emotionella isolering är båda starkt kopplade till en djup rädsla för intimitet. De lider ofta mycket i sitt utanförskap.

Problematisk barndom hos sexmissbrukare

Sexmissbrukare är oftast inte medvetna om hur rädda de är för nära relationer. De kommer troligtvis från familjer där de fått uppleva otillräckligt eller olämpligt umgänge med vuxna. Utan att inse det, har de utvecklat ett beteende baserat på rädsla och undviker intima förbindelser.

Många sexmissbrukare berättar att de som barn kände sig ignorerade, förminskade, övergivna eller osynliga. Detta är känslor de kopplar till nära relationer; en intensiv smärta och stress. Så kan fallet vara trots att deras familjeliv och barndom utåt verkade ”normal”.

Barn som blir utsatta för olämpligheter eller inte är särskilt önskvärda i familjen, döljer det oftast inom sig själva. Därför kan det vara svårt som utomstående att se att något inte står rätt till i en familj. Det blir svårt att veta vad en person kan ha gått igenom om ytan är normal.

Undvikande av intimitet och sexuellt utagerande

Många sexmissbrukare använder sitt beroendeframkallande utagerande som ett substitut för ett intimt umgänge. Deras beroendeframkallande beteende ger en illusion av någon slags kontakt, förstärkt av sexuell tillfredsställelse i en situation som känns säker. Sexuellt utagerande är känslomässigt säkert eftersom det inte kräver något från missbrukaren på en känslomässig nivå.

För den typiska sexmissbrukaren, är detta ett sätt att hitta tillfredsställelse utan intimitet. Det är inte en fråga om att vilja vara självisk och kontrollerande, även om det verkar så utåt. Det är snarare ett sätt att fly från negativa känslor och uppnå en viss tillfredsställelse utan att behöva uppleva intensivt obehag och rädsla. Ibland är det på grund av sexuell hämning och skam.

Andra gånger är det rädslan för att låta sin fasad rasa och en obehaglig känsla av att de kommer bli djupt sårade. Eller så handlar det om att känna sig så ovärdig och icke älskvärd att de inte vågar vara sig själva. Vanligtvis är det en kombination av ovanstående.

Sexmissbrukare och undvikande av intimitet i relationer

Undvikandet av intimitet som går hand i hand med sexmissbruk uttrycker sig på ett antal olika sätt i relationer.

Undviker sex
Sexuella förbindelser i samband med en intim relation kan kännas väldigt obekvämt för en missbrukare. Trots att de är väldigt attraherade av sin partner eller blivande partner, försöker de möjligen skapa en känslomässig distans. Till exempel kan de vara känslomässigt frånvarande under sex eller upptagna i sin egen fantasi, de vill kanske dricka alkohol innan sex för att vara mindre närvarande, eller i vissa fall undviker de sex helt och hållet.

Undviker fysisk intimitet
Sexmissbrukare kommer ofta från familjer med avsaknad av fysisk beröring och ömhet. Således kan de bli obekväma av att kramas, gosa, etc. Vissa missbrukare känner sig kvävda av tidigare olämplig beröring och även de kan undvika fysisk ömhet på grund av att de känner sig sårbara.

Kan inte uttrycka sina behov
Många sexmissbrukare isolerar sig känslomässigt genom att undvika att låta den andra personen ta del av vad de känner, behöver eller vill ha. Det är ett uttryck för rädslan att vara ovärdig, bli avvisad eller sårad.

Är självmedveten runt människor eller i sociala situationer
Ofta försöker missbrukare skapa sig en ytlig roll eller fasad för att faktiskt visa känslor. De kan leva sig in i en roll, till exempel lärare, artist, etc. med människor i stället för att vara sig själva.

Slukas upp i arbete eller annat missbruk
Vissa missbrukare flyr kraven på intimitet genom att bli uppslukade i arbete, träning eller andra fritidsintressen som distanserar dem från partnern och andra potentiellt intima förbindelser.

Flyr intima förbindelser
Många missbrukare kan inleda förhållanden, men lämna dem så fort det blir för intimt. De kanske tror att de är rädda för förpliktelser eller att det inte är ”rätt person”. När de i verkligheten känner sig otillräckliga att uppfylla kraven i en relation och/eller rädsla inför att bli övergivna av någon de står nära.

Undvikande av intimitet och ensamhet
Samma missbrukare som gör allt för att undvika intimitet känner sig ofta desperat ensam och i behov av hjälp. Ibland känner missbrukaren en längtan efter samhörighet; andra gånger lever missbrukaren utan intima förbindelser men vet inte riktigt vad de saknar eller varför de stöter bort folk. Isolering och ensamhet kan då bli ursäkten till och leda till sexuella utageranden såsom online-sex, besök på sexuella massagesalonger, möten med prostituerade och dylikt.

Det är bara under ett tillfrisknande som missbrukaren kan se sin egen brist på intim förmåga och börja lära sig nya beteendemönster och på så sätt övervinna sina rädslor. Det är genom att förstå sig själv, som det går att se vad som går att ändra på och göra bättre.

Ring 08-124 497 56 för Terapi eller Gratis Rådgivning