Misstänker du att din låga självkänsla och din oförmåga att relatera till varaktiga relationer beror på att du tar till sex som ett botemedel för att slippa ifrån eller lösa dina vardagsproblem? Känner du att det är destruktivt beteende och vill sluta med det?

Ett sexmissbruk handlar inte om hur man har sex eller hur ofta man har det. Det handlar snarare om de negativa konsekvenser som det sexuella beteendet får eller potentiellt kan få (tänk riskbeteenden)

Nedan finns en lista på olika beteenden som kan tyda på att man använder sex på ett destruktivt sätt.
Om du känner igen dig på minst sju av dessa punkter – eller fler – så kanske du ska ta dig en funderare kring om du missbrukar din sexualitet.

1. Dina sexpartners har fler än en gång reagerat negativt på ditt beteende.
2. Du känner dig ofta nedstämd, du kan känna ånger och skam efter att du haft en sexuell kontakt.
3. Du blir mer upphetsad när du utsätter dig för sexuella risker utöver det att du har “vanligt” sex.
4. Du känner en motvilja mot sexuell samvaro.
5. Du struntar ibland i viktiga saker som arbete och nära relationer för att ägna dig åt ditt sexuella beteende.
6. Du kommer från en tuff barndom ur en emotionell synvinkel. Du har blivit illa behandlad under uppväxten.
7. Du föraktar dig själv som en sexuell varelse.
8. Du kombinerar sexuellt beteende med annat missbruk, exempelvis alkohol, spel, droger, eller att du på annat sätt förlorar kontrollen.
9. Du sviker personer du har nära relationer med. Du är ofta otrogen.
10. Du har andra familjemedlemmar som lever ut sin sexualitet på ett destruktivt sätt.
11. Du använder sex för att slappna av, skingra tankarna, minska stress eller oro.
12. Dina sexuella aktiviteter står i konflikt med din moral och det du tycker är rätt.
13. Du har få nära relationer med människor som du inte haft sex med.
14. Du upplever att du inte längre kan njuta av de sexuella aktiviteter som du tidigare har njutit av.
15. Du har utsatt någon för ett övergrepp.
16. Du har själv blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp.
17. Dina destruktiva sexuella beteenden trappas upp och upptar alltmer av din tid.
18. Du önskar att du kunde upphöra med vissa av dina sexuella beteenden.
19. Ditt sexuella beteende innebär en risk för din hälsa.
20. Du längtar ofta att få komma bort från din partner, efter att ni haft sex.

Ring 08-124 497 56 för Terapi eller Gratis Rådgivning