Sexmissbruk är ett missbruk som skiljer sig från andra missbruk och beroenden som exempelvis spelmissbruk, alkohol- eller drogmissbruk. Det är fullt naturligt för oss alla ha vilja ha sex. Vi har alla ett behov av sex och närhet. Sex är nyttigt för vår mentala och fysiska hälsa. Friska personer spela, dricka alkohol eller ta droger för att leva ett bra liv.

Men om man exempelvis antingen har ett fullständigt ointresse för sex eller tvärtom, ett överdrivet eller tvångsmässigt intresse för sex, så kan det vara så att man har problem med sex.

En del människor använder sex som en metod för att dämpa sin ångest eller för att hantera svåra känslor, ungefär på samma sätt som en alkoholist använder alkohol. Då kan man tala om ett sexmissbruk. Hjärnan producerar ett beroende genom intensiva biokemiska belöningar efter att missbrukaren ägnat sig åt sitt missbruksbeteende.

Liksom vid många andra beroenden så kommer sexmissbrukaren oftast från en icke tillfredsställande uppväxt.

En sexmissbrukare använder sex för att dämpa en inre oro, rastlöshet och smärta och känner ofta skam och ånger efter den sexuella aktiviteten. Man har heller inte förmåga att kunna fungera och vara närvarande i en riktig relation. Känslan av uppgivenhet är oftast stor hos de som lider av ett sexberoende och det är inte ovanligt att man funderar på att ta självmord.

Sexmissbruk handlar inte om att man är intresserad av sex eller ägnar sig åt konsekvent åt sex i en sexuell relation. Det kan vara helt normalt. Sexmissbruk handlar snarare om konsekvenserna av ens sexuella beteende, när man använder sex för att få kickar för att därmed slippa hantera andra och kanske svåra känslor eller man går igenom tuffa perioder i livet. Det är då problemen börjar.

Den intimitet som kommer från en nära relation med en partner är något som en sexmissbrukare faktiskt försöker att undvika och istället hänger personen sig åt ett sexuellt beteende som har jakt och en objektifiering som en del av sitt uttryck. Men även en person som har en fast partner kan också ha ett sexberoende. Då är det vanligt att personen ifråga isolerar sig i sina egna intensiva upplevelser, istället för att dela den med en partner.

Det finns ett tvångsmoment i ett sexmissbruk, när sexmissbrukaren ägnar sig åt sexuella handlingar på ett tvångsmässigt sätt. Det kan handla om onani, porrkonsumtion, fixering vid en annan människa, fixering vid förförelse, ständig jakt på nya partners som går överstyr.

partners som går över styr.

 

Man brukar dela in missbruket i tre nivåer

  1. Tvångsmässig och en nästan kontinuerlig upptagenhet av sexualitet. Mycket tid går åt till att leva ut och planera inför sexuella aktiviteter. Porrkonsumtion, porrsurfande, tvångsmässiga flirtar.
  2. Ständig jakt efter nya partners och erövringar, antingen på kontaktsidor på internet eller på krogen. Tvångsmässigt onanerande.
  3. Det allvarligaste stadiet av sexmissbruk är när man går över gränsen och begår sexuella, icke önskvärda handlingar, såsom våldtäkt.

 

Ring 08-124 497 56 för Terapi eller Gratis Rådgivning