Ordet voyeurism kommer från franskans voyeur ”en som ser” och innebär när vi talar om olika typer av sexberoende om en person som blir sexuellt upphetsad av att iaktta främlingars sexuella umgänge eller nakenhet utan deras samtycke eller vetskap samt att söka efter sådana erfarenheter.

Situationen behöver inte till synes vara sexuellt uttalad utan det kan röra sig om att utövaren iakttar någon i en intim situation så som en person som byter om eller går på toaletten, duschar eller badar. En person som ägnar sig åt voyeursim kan också ta foton eller smygfilma någon i intima situationer eller iaktta personen eller personerna genom en spegel.

En annan variant av voyeurism innebär att personen ägnar sig åt att lyssna på erotiska samtal t ex telefonsex eller att lyssna till andra människors sexuella aktiviteter t ex genom väggarna till grannarna.

Det centrala inom voyeurism är aspekten av att ägna sig åt något i smyg, att akten sker utan den iakttagnes vetskap. Att iaktta utan att själv iakttagas. Här har behovet av att iaktta gått från att vara ett underordnat behov till att vara det primära behovet och syftet för den sexuella tillfredsställelsen.

Onani förekommer vanligtvis under eller efter voyeuristiska aktiviteter. Många voyeuristiska beteenden ses i dagens samhälle som normala beteenden som att bli upphetsad av att iaktta en naken person eller lyssna till en sexuell akt, det som skiljer sådana tillfälligheter från ett voyeuristiskt beteende är om personen söker upp dessa situationer och upplevelser eller om de sker av misstag.

En sexmissbrukare som ägnar sig åt voyeurism ägnar ofta mycket tid åt planerandet av dessa aktiviteter och kan även medvetet bryta mot lagar för att kunna utöva dem.

I extrema fall kan utövandet av voyeurism leda till att utövaren börjar förfölja personen eller personerna, så kallad stalkning. Precis som i många andra typer av sexmissbruk finns här inget personligt förhållande till det sexuella objektet utan istället objektifieras objektet.

Den beroende deltar inte i några romantiska eller sexuella mellan-mänskliga relationer annat än på håll. Personen använder visuell stimuli för att fly in i ett slags trancetillstånd eller bubbla.

Studier visar att män och kvinnor till lika stor utsträckning skulle kunna tänka sig att ägna sig åt voyeurism men männen är framträdande i den kategori som praktiserar voyeurism i realiteten.

Samtidigt har mycket få studier gjorts av kvinnlig voyeurism därför är män överrepresenterade inom denna kategori av sexmissbruk. Studier visar att 54% av männen har fantasier om voyeurism och 42% har erfarenhet av att ha utövat voyeurism.

Voyerism är det vanligast förekommande lagbrytande beteendet och en amerikansk studie visar att 42% av manliga collegestudenter som någon gång åtalats för brott åtalats för att iaktta andras sexuella aktiviteter.

Ring 08-124 497 56 för terapi eller gratis rådgivning.